Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

– Pastato cokolio hidroizoliacija ir apšiltinimas;
– Langų pakeitimas;
– Stogo remontas, apšiltinimas, naujos dangos įrengimas, ventiliacijos kanalų išvalymas ir kaminų remontas įrengiant naujus skardinius stogelius, lietaus nuotekų vamzynų pakeitimas;
– Naujos minirekuperacijos sistemos įrengimas, kondicionierių perkėlimas ant stogo;
– Ventiliuojamo fasado įrengimas, patekimų į pastatą laiptų remontas ir apdaila naujomis plytelėmis;
– Nuogrindos įrengimas…