Naujosios Vilnios muzikos m-kla adresu Karklėnų g., Vilnius

– Pastato cokolio hidroizoliacija ir apšiltinimas; – Langų pakeitimas; – Stogo remontas, apšiltinimas, naujos dangos įrengimas, ventiliacijos kanalų išvalymas ir kaminų remontas įrengiant naujus skardinius stogelius, lietaus nuotekų vamzynų pakeitimas; – Naujos minirekuperacijos sistemos įrengimas, kondicionierių perkėlimas ant stogo; – Ventiliuojamo fasado įrengimas, patekimų į pastatą laiptų remontas ir apdaila naujomis plytelėmis; – Nuogrindos įrengimas…